bronnen bij hoofdstuk 1: het scheppingsverhaal van Dedemsvaart


• Archief Raad van State, Voorstel tot het inundeeren der Moeren tussen Hasselt en Boertange (1681)
NL-HaNA_1.01.19_2322
• artikel: Uit de geschiedenis van de Ommerschans, 1928, K.D. Hartmans in Mededelingen V.O.R.G.
• Marken in Overijssel - Markenboek Arriën NL-ZlHCO_0157_029
• Staatssecretarie tijdens Koning Lodewijk Napoleon NL-HaNA_2.01.01.07
• boek: Cultuurhistorische Atlas van de Vecht, 2011, ISBN 9789040078309
• boek: De heilige Brigitta in Ommen, 150-jarig jubileum sint Brigitta parochie, 2011, Soepenberg, Meijerink en Huyskes, ISBN 9789071501432
• artikel: den Luden de Restina, Kwartaalblad Historische Vereniging Avereest, 1993-02, Werner ten Kate, online op bonmama.nl
• artikel: het zwaard van Ommerschans, Helmuth Rijnhart 2018, mijnstadmijndorp.nl
• artikel: de geboorte van de veenkolonie Dedemsvaart, de Avereester Kroniek, jaargang 36 no 4, december 2019, online op deze site
• boek: Door het Venster van Albertus Christiaan van Raalte, 2011, Gerko C. Warner, ISBN 9789491391 00 2

Fig.1 loop van de rivieren tijdens de laatste ijstijd. Cultuurhistorische Atlas van de Vecht, 2011, ISBN 978 90 400 7830 9
Fig.2 het Zwaard van Ommerschans. Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden
Fig.3 detail hoogtekaart van Nederland 2010. Uit: Rapport bureau RAAP RA2216_OMOM2 archeologisch vooronderzoek Ommerschans in opdracht van Staatsbosbeheer
Fig.4 detail kadasterkaart Avereest ca 1821, sectie A blad 3. NL-ZlHCO_0145_2937
Fig.5 markengrenzen rond Dedemsvaart, combinatie van gegevens van Jacob Drent (1978) en Werner ten Kate (2020), ingetekend in OpenStreetMap Nederland


Fig.6 markenboek van Arriën, NL-ZlHCO_0157_029
Fig.7 het veen tussen Reest en Vecht in 1681 uit het Voorstel tot het inundeeren der Moeren tussen Hasselt en Boertange, Staten van Friesland 1681, NL-HaNA_1.01.19_2322
Fig.8 Carte van de te inunderen Moere tusschen Hasselt en Coevorden, ca 1690, Nationaal Archief NL-HaNA_4.VTH_3063
Fig.9 detail kadasterkaart Arriën, ca 1828, gemeente Ambt Ommen sectie B blad 1. NL-ZlHCO_0145_3814
Fig.10 voorstel voor het aanleggen van een turfvaart naar de Oosterhuizer Venen, 1791. NL-ZlHCO_0140.2_0456
Fig.11 de veenkaart van de Erven van Marle, 1811, NL-ZlHCO_0157.1_1333
Fig.12 detail indeling marke Arriën in blokken en slagen, ca 1820, NL-ZlHCO_0157.1_1334
Fig.13 Overijsselsche Courant 3 februari 1815, delpher.nl
Fig.14 markenboek Arriën 6 december 1817, NL-ZlHCO_0157_029