bronnen bij hoofdstuk 8: Johannes Bless 1872-1887


Fig.1 pastoor Johannes Bless, foto collectie St.Vitus parochieFig.2 De Tijd 8 oktober 1874,
delpher.nl
Fig.3 Provinciale Drentsche en Asser Courant 14 juni 1875, delpher.nl
Fig.4 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 11 oktober 1875, delpher.nl
Fig.5 R.K. kerk en Pastorie, gebouwd in 1875, gefotografeerd ca 1910, beeldbankavereest.nl
Fig.6 De Tijd 1 februari 1876, delpher.nl
Fig.7 Het hoofdaltaar met de gepolychromeerde muren, bogen en plafonds; plm 1910, NL-ZlHCO_0403.1_147_0002
Fig.8 de doopvont, geschonken door de familie Geerdes, collectie Sander KoopmanFig.9 het Maarschalkerweerdorgel uit 1881, collectie St.Vitus parochieFig.10 bidprentje vervener en armmeester Harm Geerdes, bonmama.nl
Fig.11 De Tijd 19 maart 1887, delpher.nl
Fig.12 De Tijd 18 maart 1889, delpher.nl
Fig.13 De Tijd 5 november 1898, delpher.nl