correcties en aanvullingen

Hieronder staan inhoudelijke fouten en spellingsfouten opgesomd. Onvolkomenheden in de layout zijn hier niet opgenomen.

blz.  correctie
19 ...als de familie van Marle twee erven in Arriën te koop aanbieden (fig. 3) moet (fig. 13) zijn
29 datum aanbesteding kerk is 26 april 1819 ipv 2019
40 naam Frederik Bladder moet Jan Bladder zijn
64 aartsbisschop moet aartspriester zijn
114 Frits Knüver moet Frans Knüver zijn.
118 Maria Augustinus is de moeder van Willem Stein, maar deze Willem Stein is niet de tapper en eigenaar van de zeven linden, maar diens gelijknamige kleinzoon.
118 kelkovens moet zijn: kalkovens
118 Trip overlegt met het kerkbestuur om de grond aan Tromp te verkopen
130 Johanna Koehorst is niet de weduwe, maar de verlaten vrouw van Johannes Visscher. Hij overlijdt in 1894 te Duisburg.
131 de nieuwe eigenaar heet Jan Harm van der Veen
135 Hermanus Willebrordus Dievelaar (achternaam ontbreekt)
138 Fig. 4 is het Jozef-altaar
138 Fig. 7 is het Maria-altaar
149 naam kapelaan is Buve in plaats van Bruno
158 Geert Harm Leijrik is geboren in 1860
159 28 oktober 1813 moet 1913 zijn
160 W. Trip moet G. Trip zijn
161 immer: moet immers: zijn
166 plaats 62 Hilko Schulte staat 2 maal in de lijst
167 W.J. Dorresteijn is geboren in 1872
167 J.J.A. Wolters is Walters
168 Dorothea van der Most is 84 jaar oud geworden
170 In het gezin Koerhuis worden 15 kinderen geboren in plaats van 10
175 de nieuwe eigenaar is Jan Harm van der Veen
190 de echtgenote van Tromp is Hendrika van Oostrum (1893-1970). Cornelia de Wals is zijn (inmiddels overleden) moeder.
196 regel 3, "die om steun vragen"
202 regel 20, wekelijke moet wekelijkse zijn
209 onder de voorwaarde dat zijn daar: zijn moet wijzigen in zij
209 Papings moet Paping's zijn
209 Jan Groten is overleden in 2002, Bernard op de Woert is overleden in 1989
215 er wordt verwezen naar fig.9 (kerkkoor) maar deze figuur is vervallen
215 tekst over pensioen Plattel en kapelaan Boonk volledig dubbel!
216 Tekst over vergoting koor en stichtingen woningen de Voorzorg staat dubbel (pag. 215)
222 Ds van Goeverden
225 In 1972 verkoopt het kerkbestuur van... woord "van" moet vervallen
231 krantenartikel over ongeval Zr Noordman komt uit de Gooi- en Eemlander van 20 mei 1938
235 Helena Bernardina Johanna (Helena) Kappers is in 2011 overleden in Maastricht
237 Zr Assumpta Schulta: kloosternaam dubbel vermeld
242 rechterkolom regel 19: in 1942 trad bij... bij moet hij zijn
248 linkerkolom, regel 31: "sylvatica purpurea" i.p.v. "syvatica pupurea"
263 rechterkolom, regel 10: "reiscomité" i.p.v. "reiscomite"
264 Blz. 264, linkerkolom, regel 1: "taizé" i.p.v. "taize"
264 Blz. 267, rechterkolom, regel 19: De kadasterkaarten zijn thans bereikbaar op www.atlasavereest.nl
264 Blz. 267, rechterkolom, regel 20: "Nijenhuis" moet "Nijhuis" zijn.


aanvullingen

Tijdens het samenstellen van het boek ontstond de intentie om van elke familie die zich voor 1940 in de parochie heeft gevestigd en die daarna decennia lang binnen de parochie hebben gewoond, kort te beschrijven wanneer en waar vandaan zij gekomen zijn.
Helaas zijn daarbij een aantal families over het hoofd gezien. Daarnaast zijn een aantal andere feiten of verhalen onbedoeld niet in het boek terecht gekomen. Hieronder in chronologische volgorde:

1874 Na het overlijden van
Willemina van Linschoten, de weduwe van baron Speijart van Woerden, op 9 september 1874 in Utrecht, laat zij niet alleen een legaat na aan de St-Vitus parochie in Dedemsvaart, waarmee gedurende 50 jaar brood wordt uitgedeeld onder de armen; zij laat ook een hofje stichten in Utrecht, het Speyart van Woerden hofje

1888 Landbouwer Gradus Noordman (1854-1935) komt met zijn gezin van Zwollerkerspel naar Dedemsvaart. Hij pacht de boerderij van de familie Geerdes aan het Zwarte. In 1906 wordt hij eigenaar van deze boerderij. Van 1893 tot aan zijn overlijden in 1935 is hij armmeester.

1893 Landbouwer Willem Wessels (1825-1906) komt met zijn gezin van Coevorden naar Dedemsvaart. Hij neemt de boerderij van de familie Juurlink in het Achterveld over.

1889 Nicolaas Plat (1887-1952) komt als dienstknecht van Oldemarkt naar Dedemsvaart. In 1891 komt Annigje Sloot als dienstmeid uit Steggerda naar Dedemsvaart. De twee trouwen in 1895 en stichten een gezin. In 1905 nemen ze de boerderij van de familie Boensma in het Rheezer Achterveld over.

1900 Landbouwer Albertus Assen komt met zijn gezin van Coevorden naar Dedemsvaart. Zij vestigen zich aan het Ommerkanaal.

1900 Bakkersknecht Hendrikus Heitbrink (1880-1952) komt van zijn geboorteplaats Slagharen naar Dedemsvaart om aan de slag te gaan bij de gereformeerde bakker en winkelier Nicolaas Rooseboom (1844-1913) aan de Kalkwijk. ├Źn 1902 vertrekt hij naar Almelo, maar in 1904 komt hij terug bij Rooseboom als "reiziger", vertegenwoordiger dus. Omdat hij bij Rooseboom in de kost is, dient hij een officieel verzoek in om ontheffing te krijgen van de plicht tot vasten op vrijdag.


archief aartsbisdom Utrecht NL-UtHUA_449_873_0341Op 11 augustus 1906 is Hendrikus Heitbrink gehuwd met Theodora Nijboer. Zij namen hun intrek in een pand aan de Wisseling, waar Heitbrink de "Eerste Dedemsvaartsche Grossierderij" begint.


Dedemsvaartsche Courant 27 november 1909 - Historisch Centrum Overijssel